Main Content

Uqariiyaqtavut Hiamitiqnairutigiyarnik

Hiamitiqnaitkutat hivulliutigiyautigiyaqqut. Nivinngaqpaktaqqut taiguagakhat hiamitiqnaitkutat maliganik naunaipkairiaffikni uqariiyaqtaptiknik hiamitiqnaitkutaqnik. Apiquutiqarvit hiamitiqnaitkutat maliganganik, qanurunaaruiqlutit uqaqatigiluta.

Ilaukmat uqariiyaqtaptiknik pihimagiami hiamitiqnaitkutatit, pihimavaktavut tamaita havakviuyut titiqqangit tammaqtailigiami inuknullu takunnaittumik. Tamaita havaktivut, Katimayiingit ilauyunit kaantraktullu sainiqpaktut hiamitiqtailiniqmik angirutimik talvuuna ilaliutipkaiyuq malirutiptiknut hiamitiqnaittumik.

Arctic Bay