Leelie Timiqutigiyanga

Leelie Timiqutigiyanga tunivaktuq niuviqvikmik, hiniktarvikmik unalu qablunaanik angunahuaqtipkainiq ikayuutikhauyut Qikiqtarjuaqmi, Kangiqtugaapikmi Iqalungmilu. Nakuuyumik angikliyuumiqtaat nanminingit ilaiutigiami ahinut tuyuqniq, urhuaqyaliqiniq, uqaudjiutikhaq unalu atuqtauyukhanik akiliqluni ikayuutikhauyut.

Nanminiqaqtut Leslie unalu Tia Nukiwuak ilitariyaat Atuqtuarvik Kuapuriisinga ikayurmata nanmininganik akhuuqtumik pikmata angikliyuumiqtiqhutik. “Iniqtilimaittugut ikayungitkumik,” uqaqtuq Tia. “Ilitariyut pittaaqtavut ikayuqpiaqtaatigullu. Atuqtuarvik Kuapuriisinga pipkaidjutiyut akhuraaluk havaamik uumani Nunavut kiinauyanginnik.”