Tunngahugit Atuqtuarvik Kuapuriisinganut

Qinirhiayugut Inuit nanminiqaqtut piqaqtut angiyumik ihumayunik. Tadja nanminiqaruvit angikliyuumirumaguvit, ihumagilugu niuviriami nanminikharnik uuminngaluuniit nanminiqaruvit ihumagiyarnik piqarliriaqni, kiinauyaliqinirmut ikayuqtiuyugut qinirhiayaqnik.

Uqaqatigita ihumaliuqtarnik! Nanmininiqaqtumik, Inuit-nanminiriyanganik, Atuqtuarvik Kuapuriisinga ilihimayaa pipkaidjutiyumik pipkaigiami havakvinga aippaamut pipkaidjutimut akhuurutauniaqtuq. Akhuuqtugut havaqatigittiariaqni ikayuqlutit ukunuuna kiinauyaliqinirmut maniliurutiniqmutlu pitquhingit.

Atuqtuarvik

Qinirhiavit Aullaqtiriaqni Angikliyuumiriaqniluuniit Nanminikharnik?

1

INIQTIQLUGU

tamna uuktuut

2

TUNILUGU

ihariagiyauyut titiqqat

3

TALVA!

Hivayarniaqqugut!

NAKUUYUMIK PIPKAIYUT UNIPKAAT

In the North, you must be adaptable; that is the reality in remote communities in Canada’s...Taiguaqhimmaarit
As a local entrepreneur who grew up in Rankin Inlet, Nunavut, Cody Dean recognizes and acts...Taiguaqhimmaarit