Tunngahugit Atuqtuarvik Kuapuriisinganut

Qinirhiayugut Inuit nanminiqaqtut piqaqtut angiyumik ihumayunik. Tadja nanminiqaruvit angikliyuumirumaguvit, ihumagilugu niuviriami nanminikharnik uuminngaluuniit nanminiqaruvit ihumagiyarnik piqarliriaqni, kiinauyaliqinirmut ikayuqtiuyugut qinirhiayaqnik.

Uqaqatigita ihumaliuqtarnik! Nanmininiqaqtumik, Inuit-nanminiriyanganik, Atuqtuarvik Kuapuriisinga ilihimayaa pipkaidjutiyumik pipkaigiami havakvinga aippaamut pipkaidjutimut akhuurutauniaqtuq. Akhuuqtugut havaqatigittiariaqni ikayuqlutit ukunuuna kiinauyaliqinirmut maniliurutiniqmutlu pitquhingit.

Atuqtuarvik

Qinirhiavit Aullaqtiriaqni Angikliyuumiriaqniluuniit Nanminikharnik?

1

INIQTIQLUGU

tamna uuktuut

2

TUNILUGU

ihariagiyauyut titiqqat

3

TALVA!

Hivayarniaqqugut!

NAKUUYUMIK PIPKAIYUT UNIPKAAT

Atuqtuarvik Corporation showcases Cody Dean of Canadrill Ltd. Click here to read the...Taiguaqhimmaarit
High Level Commitment in the High Arctic Hills and high cliffs wrap around Arctic Bay, a tiny...Taiguaqhimmaarit